ไปรษณียบัตร “ในหลวงในพระบรมโกศ” ทรงเขียนถึงสมเด็จย่า “เล็กคิดถึงมาก..”

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงพระเยาว์ พระองค์ประทับที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เคยทรงเขียนและส่งไปรษณียบัตรกลับมาทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระอัยยิกาหรือสมเด็จย่าของทั้งสองพระองค์ ที่กรุงเทพcu0yzgzukaapbzbcu0yzgvuiaebaqacu0yzg_uiainlpkไปรษณียบัตรดังกล่าวเป็นสิ่งล้ำค่าที่หาดูได้ยาก สะท้อนความรักและความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แม้ในขณะที่ทรงพระเยาว์cu1fjelviaaegxacu1fjd_viaadvdqcu1fjebuiaadpv1

ที่มา>>>ข่าวสด